Koszorúzással indult az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepség Szolnokon. Virágokat helyeztek el Petőfi, Kossuth és a Márciusi ifjak emléktáblájánál. Később a város főterén ünnepi műsort, valamint lovasbemutatót tekinthettek meg a megemlékezők.

Az ünnepi programok koszorúzással kezdődtek. A megemlékezők a Műszaki Szakközép- és Szakiskola Építészeti és Faipari Tagintézményének falát díszítő Petőfi emléktáblánál helyezhették el az emlékezés virágait. Ezzel egy időben helyeztek el a koszorúkat a Városháza falán lévő Kossuth emléktáblánál, és a Technikai Házánál, a Március ifjak tiszteletére is.

A város főterén a Magiszter Alapítványi Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tanulói elevenítették fel március 15-e fontosabb pillanatait. A Nemzeti dal eléneklése és a 12 pont felsorolása után a diákok a dicsőséges tavaszi hadjáratot is felidézték. Az ünnepség látványos része volt a lovasbemutató: a szolnoki Kentaur Lovas Egyesület valamint a Jászdózsai Huszárbandérium hagyományőrzői szórakoztatták a közönséget óriási sikert aratva.

Az ünnepi műsor után Szalay Ferenc polgármester átadta Szolnok Város Ifjúsági Díját, amely azok kaphatnak, akik a megyeszékhely fiatalságáért sokat tettek. Ilyen Szilágyi Gábor, a városi diáktanács egykori elnöke, aki az ifjúsági élet szervezésében nyújtott kimagasló teljesítményt. A 2008 óta működő Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány is ezt a díjat vehette át – a városban élő fiatalok között végzett közösségépítő, generációk és szervezetek közötti együttműködést erősítő munkájáért. A Városi Kollégium Diákszövetsége kapta idén a harmadik kitüntetést. Programjaikkal az elmúlt 15 évben rendkívül sokat tettek a kollégiumi hagyományok ápolásáért.

Ezután a Damjanich-szobornál folytatódott a megemlékezés. Radnai Béla szobrászművész, carrarai márványból faragott szobrát éppen 100 évvel ezelőtt avatták fel széleskörű közadakozást követően – idézte fel a múltat Dr. Fülöp Tamás, a JNSZ Megyei Levéltár igazgatója, majd Karkecz Konrád szavalatát követően, Paszternák Tamás káplán, az ökumenikus lelkészkör képviselője folytatta a megemlékezést ’48 hőseiről.

” 1848. március 15-e egy jelképes dátuma sorsunknak, mely magába foglal minden örömet és boldogságot, ami érhet egy szabadságáért küzdő népet –fogalmazott ünnepi beszédében Szolnok polgármestere. Szalay Ferenc szerint világhatalmi béklyók bilincsében is szabadságvágyunk jelképe Európa volt, „az az Európa, melynek egyes baloldali és liberális politikusai ma tőlünk féltik a demokráciát. Féltik egy olyan néptől, mely vérengzés nélkül, mondhatni demokratikusan rázta le magáról a kommunizmus igáját.” A ’48-as hősök megelégelték, hogy másodrangú állampolgároknak tekintik őket, kiálltak a nemzet érdekképviseletéért, a magyarok ügyéért, mert nem kételkedtek abban, hogy a magyaroknak lehet saját ügye, lehet saját érdeke – folytatta a szónok. A különböző származású és vagyonú emberek mind egyet akartak: erős, független Magyarországot – hangsúlyozta a polgármester. 1848 tehát olyan örökséget hagyott ránk, amelyet oltalmazni, ápolni minden időben becsületbeli kötelezettségünk. 164 év után is hűek vagyunk az eskühöz: „rabok tovább nem leszünk” – zárta gondolatait Szalay Ferenc. Az ünnepi beszédet követően a szabadságharc mártír tábornokának szobránál koszorút helyeztek el a szolnoki és a megyei önkormányzat, a megyei kormányhivatal, a fegyveres testületek, a politikai pártok, az intézmények, a társadalmi és a civil szervezetek képviselői, valamint az ünneplők.

Délben ünnepi szentmisére várták a hívőket a vártemplomba, a rendezvénysorozat este gyertyagyújtással zárult a Damjanich-szobornál.