Az óvodai alapprogram módosítását tervezi a kormány. A javaslat kiemeli az óvodai nevelés hátránycsökkentő szerepét, és rögzíti a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlődését támogató kereteket.

A kormany.hu oldalon közzétett tervezetet november 21-éig lehet véleményezni.

A javaslat az óvoda kiegészítő funkciója mellett kiemeli az óvodai nevelés hátránycsökkentő szerepét, az óvodás gyermek természetes mozgásigényére alapozott rendszeres testmozgás gyakorlati megvalósulását.

A tizenegy oldalas dokumentum kitér a mozgásra mint a tanulási képességek kialakulására, fejlesztésére, megerősítésére ható tevékenységre, és rögzíti a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlődését támogató kereteket, valamint átvezeti a nemzetiségi törvényből eredő terminológiát.

Az alapprogram szerint a hároméves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata változatlanul az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének elősegítése. Az óvodai nevelésben megjelenhetnek a különböző – köztük az innovatív – pedagógiai törekvések, mivel a program biztosítja az óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek, értékrendjének és módszertani szabadságának érvényesülését, megkötéseket csak a gyermek érdekének védelmében tartalmaz.

Az új rendeletben foglaltak többsége 2013. szeptember elsején lépne hatályba.

MTI