Lezárja az előző pénzügyi évet a város. A 2012-es esztendő költségvetési beszámolóját csütörtöki ülésén tárgyalta a pénzügyi bizottság. A jövő heti közgyűlésre készülve ugyancsak ülésezett az oktatási és kulturális bizottság is. A testület két olyan kulturális intézmény szakmai beszámolóját is megvitatta, amely január elsejével váltott fenntartót.

n_szolnok-Hirek-Szolnok lett ae legelhetobb maegyaer vaeros-1447816929

Jóllehet törvényi kötelezettség is, de pontos és valós képet a város előző évi gazdálkodásáról csak az elkészült költségvetési beszámoló adhat. A csaknem 400 oldalas dokumentum nem csak tételesen felsorolja és számba veszi a megyeszékhely valamennyi bevételi és kiadási tételét, hanem számot ad az elvégzett feladatokról is. A tervezetthez képest az illetékekből mintegy 32, míg a helyi adókból 438 millió forinttal több folyt be. Ugyanakkor a kiadásoknál tavaly is kiemelt figyelmet kapott az adósságszolgálat teljesítése, a város és intézményeinek működőképességének megteremtése. A 2012-es év sikeres pénzügyi teljesítéséhez azonban kellett az állam december végén juttatott 1,5 milliárd forintos segítsége is. Mindez a tervezett hiányra szintén jótékony hatást gyakorolt. A könyvvizsgáló jelentése szerint a beszámoló a város 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Mindazonáltal ez nem jelenti azt, hogy kényelmesen hátra lehet dőlni – hangsúlyozta a testület elnöke. „Folytatódik a megfontolt, nagyon körültekintő gazdálkodás, hiszen az adósságszolgálatunk, annak ellenére, hogy az állami segítséggel az átvállalás megtörtént, még így is tetemes terhet ró az önkormányzatra.” – tette hozzá Bagdi Sándorné a pénzügyi bizottság elnöke.

Ülésezett az oktatási és kulturális bizottság is. A testület két olyan intézmény beszámolóját is meghallgatta, amelyek fenntartója ez év január elsejétől a szolnoki önkormányzat. Mind a Damjanich János Múzeum, mind pedig a Verseghy Ferenc Könyvtár történetét egy év, átmeneti állami fenntartást követően immár a megyeszékhely működtetésében írják tovább. A beszámolókból ugyanakkor kiderül az is, hogy tavaly – főként forráshiány miatt – mind a múzeumi, mind pedig a könyvtári gyűjtemények gyarapodása messze elmaradt az azt megelőző évitől. Viszont a pénzügyi, gazdasági nehézségek ellenére mindkét intézmény igyekezett a szakma, illetve a látogatók, olvasók elvárásainak megfelelően működni. A két, városi fenntartásba került kulturális intézmény beszámolóját még a jövő csütörtöki közgyűlés is tárgyalja. (Szolnok Tv)