A rendszerváltás előtti történelem könyvekben még úgy szerepelt, hogy Kádár János kormánya 1956-ban Szolnokon alakult meg és ezt november 4-én a szolnoki rádióban jelentették be elsőként. Valójában nem egészen így történt. Hruscsov már egy nappal korábban felolvasta a Szovjetunió Kommunista Pártjának elnöksége előtt az új kabinet névsorát annak megalakulását is szovjet rádió adta hírül először.

A szovjet vezetés Szolnokot stratégiai jelentőségű csomópontnak tartotta. A fővároshoz való közelsége, valamint jó közlekedési viszonyai miatt ideális hely volt egy katonai bázis kialakítására. Ráadásul az újonnan épült, korszerű stúdió, a helyi kisteljesítményű rádióadó, a besenyszögi úton lévő nagy teljesítményű rádiótorony (melynek adását még Nyugat-Magyarországon is lehetett fogni), a nyomda és az újságszerkesztőség ideiglenes politikai főhadiszállás létesítésére is alkalmassá tette a várost. A szovjet katonai főparancsnokság Konyev marsall (a Varsói Szerződés csapatainak főparancsnoka) vezetésével november 2-án települt Szolnokra, központjuk az azóta lebontott Vörös Csillag úti (ma Városmajor út) laktanya volt, innen irányította a november 4-én hajnali 4 órakor megindult „Forgószél” hadműveletet is.

Nem sokkal ezután, 5 óra 5 perckor elhangzott a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány felhívása a Kádár János által vezetett új kabinet megalakulásáról. Csakhogy ezt az adást Ungvárról sugározták, nem Szolnokról. Nem is tudták volna innen, hiszen november 4-én hajnalban sem a Kolozsvári utcai stúdió, sem a két rádióadó nem üzemelt, csak este hangolták azt át a Kossuth rádió hullámhosszára. Ráadásul a közlemény felolvasói ekkor még nem tartózkodtak a városban, mivel Kádár János és Münnich Ferenc csak dél körül érkezett Szolnokra. Zsebükben ekkor már ott lapult a Moszkvában korábban összeállított kormánynévsor.

Kádár Jánost és Münnich Ferencet a József Attila úti laktanyában, az egy nappal később érkezett Apró Antalt, Marosán Györgyöt, valamint az újonnan alakult Kádár-kormány néhány más tagját pedig a megyei tanács székházában szállásolták el. Itt működött a központi pártlap, a Szabad Nép szerkesztősége is. November 4-én este Kádár János és szovjet katonai kísérete a Beloiannisz út – Malinovszkij utca (ma Baross út – Mária utca) sarkán lévő pártházba ment, ahol tájékoztatta az ott egybegyűlt 15-20 kommunista funkcionáriust, hogy miért szakított a Nagy Imre-kormánnyal és mi okból kért szovjet katonai támogatást. Nyugati, fasiszta katonákról, külföldi lázítókról, százával legyilkolt ártatlan emberekről beszélt – vagyis éppen arról, amit a Szovjetunió elvárt tőle. Minden bizonnyal maga is tisztában volt állításai képtelenségével, azonban a szovjet vezetés őt is sakkban tartotta.

Mindössze három napos itt tartózkodást követően Kádár János minisztereivel november 6-án este Budapestre távozott. Ezt követően feltűnően kerülte Szolnokot, hivatalosan csak egyszer, 1969 októberében jött városunkba ismét. Egy visszaemlékezés szerint ekkor megkérdezték tőle, mi történt 1956-ban, mire ő rágyújtott egy Symphoniára, és csak annyit mondott: „Rég volt az! … Mondják, miért ilyen rosszak a magyar cigaretták?”

 

HG

 

Felhasznált irodalom:

 

Cseh Géza: Válogatás az 1956-os forradalom levéltári dokumentumaiból, Szolnok megye, Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár,

Cseh Géza: 1956 Szolnokon, Szolnok könyve, fejezetek a város történelméből, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2010.