Glattfelder Béla államtitkáról vehette át múlt héten Hegyiné Mladoniczki Éva igazgató, az általa vezetett intézménynek odaítélt Nemzeti Minőségi Díjat, melynek rangját emeli, hogy a hazai köznevelési intézmények közül a szandai iskola kapta meg elsőként.A városházán rendezett sajtótájékoztatón a város polgármestere, a megyei kormánymegbízott, és a KLIK megyei vezetője is gratulált az iskola igazgatójának és az intézmény minőségbiztosítási csoportját vezető Mezei Csillának.

mindi

A város iskolái mindig is magas színvonalon oktatták a diákok, a Nemzeti Minőségi Díj pedig bizonyítja, hogy a szandaszőlősi általános iskolában végzett munka a minőségbiztosítás terén országos szinten is egyedülálló – mondta Szalay Ferenc polgármester. Dr. Kállai Mária kormánymegbízott a sajtótájékoztatón utalt arra, hogy az elismerés egyfajta tükör, visszajelzés az intézmény számára az ott folyó munka sikerességéről.

Szutorisz-Szügyi Csongor, a KLIK vezetője szintén méltatta az iskola pedagógusainak munkáját, kiemelve, hogy a minőségbiztosítás területén végzett tevékenységük példa lehet a többi közoktatási intézmény számára.

Közel 20 éve alapították a minőségügy területén kiemelkedő eredményt felmutató gazdálkodó szervezetek tevékenységének elismerésére a miniszterelnök által adományozható Nemzeti Minőségi Díjat. A díj nem a termék vagy a szolgáltatás minőségét díjazza, hanem az egész szervezet kiválóság terén végzett tevékenységét, eredményét.

A Magyarországon működő szervezetek a díjat négy kategóriában pályázhatják meg, melyek az alábbiak:

• kis- és közepes méretű termelő vagy szolgáltató szervezet
• nagyméretű termelő vagy szolgáltató szervezet
• nagyméretű termelő vagy szolgáltató szervezet önálló szervezeti egysége
• közszolgáltatói szervezet

(Eddigi a közszolgáltatói szervezetek közül csak hárman kapták meg a díjat, két kórház és egy felsőoktatási intézmény)

A díj meghirdetéséért a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium a felelős. Mivel a Nemzeti Minőségi Díj kritériumrendszere teljes egészében megegyezik az európai EFQM Kiválóság Díj kritérium-rendszerével, a visszajelzés alapján nemcsak a magyar, hanem az európai minőségszinttel is összemérhetik magukat a pályázók.

2015. január 28-án Budapesten 3 szervezet vehette át a díjat:

– B.Braun Avitum Egészségügyi Szolgáltató Zrt.(nagyvállalat)

– Grundfos Magyarország Gyártó KFT (nagyméretű szervezet önálló szervezeti egysége)

– Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (közszolgáltatói szervezet)

A hazai köznevelési intézmények közül elsőként a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kapta meg a Nemzeti Minőség Díjat.Ezzel az elismeréssel az intézmény immár 6 hazai és nemzetközi minőség díjjal rendelkezik, mely kiemelkedő a magyar oktatási rendszerben.

A Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1996 óta folytat tudatos minőségfejlesztő tevékenységet és építi, fejleszti minőségirányítási rendszerét. Az intézmény pedagógiai stratégiájánakvégrehajtásában fontos eszközként tekint a szervezeti kultúrafejlesztésére. Ehhez nyújt segítséget a az EFQM (European Foundation for Quality Management) kiválóságmodellje, amelyet modellként használ az intézmény saját szervezetének elemzésére és fejlesztésére.

A Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola minőségügyi elismerései:

2000- IIASA-Shiba Alapítvány –Elismerő Oklevél kiemelkedő minőségfejlesztő munkáért csoportos kategóriában

2001- IIASA-Shiba Alapítvány –Elismerő Oklevél kiemelkedő minőségfejlesztő munkáért szervezet kategóriában

2003- Közoktatás Minőségéért Díj ezüst fokozat

2006- EFQM-Európai Kiválóság Díj- EFQM Recognised for Excellence 5*

A Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a “Recognised for Excellence 5* (kategóriájában a legmagasabb) elismerést kapta

2011- IIASA-Shiba Díj szervezeti kategóriában (a díj az Átfogó Minőségvezetési Rendszer bevezetésében kitűnt vállalatok, csoportok és egyének erőfeszítéseit ismeri el.)

2014- Nemzeti Minőség Díj

forrás: www.szolnok.hu