A kommunizmus áldozataira emlékeztek pénteken kora este a Tisza Szálló falán elhelyezett táblánál. A kőbe vésett 32 szolnoki áldozat sorsán keresztül egy igazságtalan világrend borzalmaira figyelmeztettek a szónokok. Szabó István alpolgármester beszédében hangsúlyozta, hogy az áldozatokkal szembeni kötelességünk az emlékezés lángjának ébren tartása – számol be a Szolnok TV.

Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata értelmében minden év február 25-én tartjuk a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapját. Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát 1947-ben ezen a napon tartóztatták le jogellenesen a megszálló szovjet katonai hatóságok, és a Szovjetunióba hurcolták, ahol több évet raboskodott. A kommunizmus áldozatainak számát nemzetközi viszonylatban százmillióra teszik. Faludy György Éhség című versével idézték fel a borzalmakat. Ezen a napon emlékezünk a több tízezer, családjától elválasztott és kényszermunkatáborba hurcolt honfitársunkra, a koholt vádak alapján mészárszékre küldött nemzettársainkra, az ellenállóként mártírhalált halt hősökre.

Főhadnagy, ügyvédi írnok, nagykereskedő, földműves és 17 éves tanuló. 32 szolnoki áldozat nevét vésték fel a Tisza Szálló falára 2004- ben kihelyezett táblára.

Az emlékezők előtt a szolnoki Ökumenikus Lelkészkör nevében Mosolygó Dénes görög katolikus lelkész beszélt. „Az egyház közel 2000 éves történetéből közel 100 esztendőt tesz ki az az időszak, amit a kommunizmus bélyege magán hordoz. Ebben a 100 esztendőben hívők nem hívők milliói adták életüket ártatlanul”-mondta a katolikus iskolalelkész. Nem lehet kifejezni azt a szenvedést, azokat az életsorsokat ami jellemzi azt az időszakot figyelmeztetett a lelkész. „Az utókor kötelessége emlékezni a hősökre. Ez a beteg, gonosz rendszer 70 éves fennállása alatt országok egész sorát taszította fizikai, lelki és erkölcsi nyomorba”- kezdte beszédét Szolnok alpolgármestere. -”A pusztítással fél évszázadig a fél világ életét tették tönkre. A kommunizmus ámokfutása Magyarországon először 1919. március 21 és augusztus 1. között söpört végig. A bolsevik típusú diktatúra 133 napja alatt a „Lenin-fiúk” nagyon sok embert gyilkoltak le”- mondta Szabó István alpolgármester. „A tanácsközársaság kommunistái voltak azok, akik Magyarországon kormányprogrammá emelték a politikai terrorizmust”-hangzott el. A megemlékezés zárásaként a város és a megye vezetői, a politikai pártok képviselői valamint a helyi szervezetek képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit, virágait, mécseseit az emléktáblánál.