Erdély a magyarok nélkül nem lenne az a csodálatos világ, mint ami-mondta Fejér Andor alpolgármester a Székely Szabadság Emléknapjára szervezett ünnepségen. . 1854 március 10-én végezték ki a marosvásárhelyi Postaréten a székely vértanúkat, akik az elbukott magyar forradalom és szabadságharc lángját akarták újra fellobbantani. A nemzeti önrendelkezésért adták életüket példát mutatva bátorságból és hűségből.

Az évforduló alkalmából , a Székely Szabadság Emléknapján nem csak Erdélyben, hanem számos magyarországi településen, így Szolnokon is megemlékezést tartottak. Az 1848- 49- es Forradalom és Szabadságharc leverése után Székelyföldön fellángoló katonai ellenállást hamar vérbe fojtották, szervezőit kivégezték.

”A mai napon az 1854 március 10-én és ezt követően április végén kivégzett székely vértanúk előtt hajtunk fejet. A 163 évvel ezelőtti áldozatok emléke és az azt követő Székelyföldi megpróbáltatások sora mindmáig arra figyelmeztetnek, hogy a szabadságnak, az egyéni és közösségi életnek, a népek önrendelkezésének bizony adott esetben nagy ára van” – mondta beszédében Máthé György esperes, plébános.

Nehéz úgy embereknek egymás mellett élni, hogy az evidenciák nem működnek-figyelmeztetett az esperes. Fejér Andor alpolgármester beszédében hangsúlyozta: A postaréten vált igazán eggyé az elnyomás ellen küzdő erdélyi magyarság vallásra, rangra vagyoni helyzetre való tekintet nélkül. Ez az erő mai napig láthatatlan kötelékként kapcsolja össze a magyarokat.

”Székely felmenők leszármazottjaként számomra természetes, hogy a Székely Szabadság napját megünneplem és büszkén emlékezem azokra a hősökre akik szembeszállva egy kor világhatalmával megpróbálták lángra lobbantani a magyar forradalom egyre halványabban lobogó tüzét. Amikor szüleimmel, nagyszüleimmel csak titokban , halkan beszélgettünk a csodás tettekről, nem hittem volna, hogy egyszer majd nemzeti összetartozásunknak az egyik jelképe lesz az a bizonyos 1854 március 10-i nap” – mondta az alpolgármester.

Az ünnepségen felolvasták azt a nyilatkozatot, melyet ma a marosvásárhelyi Postaréten, a Székely vártanúk emlékművénél is felolvastak. A Székely Nemzeti Tanács által kiadott kiáltványban a jog és a demokrácia útját járva követelik Székelyföld területi autonómiáját. Ez a nap az emlékezésé, de a jog követelésé is-áll a nyilatkozatban. A szolnoki Szentháromság téren ezután elhelyezték a tisztelet virágait és koszorúit vitéz Nagy Gyula altábornagy és vitéz Nagy Áron vezérőrnagy emléktáblájánál.