Oklevél átadással ért véget a XXXIV. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam (International Military Observer Course – IMOC), az MH Béketámogató Kiképző Központban (MH BTKK), Szolnokon. A rendezvényen a hallgatók valamint az MH BTKK személyi állománya mellett jelen volt többek között Szabó István alpolgármester, Ashraf Ahmed a budapesti Egyiptomi Nagykövetség második titkára, Wolfgang Illner alezredes, a budapesti Német Nagykövetség katonai attaséja, Santiago Conde de Arjona ezredes, a budapesti Spanyol Nagykövetség katonai attaséja, illetve a helyőrségben települt alakulatok, valamint társ fegyveres és rendvédelmi szervek parancsnokai, képviselői.

A szeptember 25-én kezdődött tanfolyam 31 résztvevője közül 25-en külföldről érkeztek a megyeszékhelyre: Burkina Faso, Egyiptom, Észtország, Fehéroroszország, Georgia, Kanada, Kazahsztán, Kína, Marokkó, Mauritánia, Németország, Nigéria, Pakisztán, Ruanda, Spanyolország, Srí Lanka és Zimbabwe delegált hallgatót, magyar felkészülők közül 2 rendőr és 4 katona vett részt az IMOC-on. A nemzetközi oktatói csoportba Bosznia-Hercegovinából, Finnországból és Németországból érkeztek, míg a magyar oktatói csoportot aktív állományú és Önkéntes Műveleti Tartalékos, több missziós tapasztalattal rendelkező főtisztek és tisztek alkották. A felkészülők az első héten elsősorban elméleti, többek között járőrözéssel, bejelentések kivizsgálásával, információgyűjtéssel kapcsolatos foglakozásokon vettek részt, megismerkedtek egyebek mellett az ENSZ békefenntartó tevékenységének alapjaival, a missziók megalakításának folyamatával és a békefenntartó műveletekben résztvevő különböző szervezetek feladatrendszerével. A katonai megfigyelők fegyvertelen volta miatt kiemelt figyelmet kapott a tárgyalástechnika és a tolmácskezelés, valamint a kulturális különbségek kezelése. A második héten kezdődött gyakorlati foglalkozások közt szerepelt angol-nyelvű rádió híradás, megfigyelőpont üzemeltetése, aknaismereti foglalkozás, komplex járőrgyakorlat, helikopteres légi-felderítés, valamint egy két napos zárógyakorlat.

A felkészítés utolsó napján, október 13-án azok, akik sikeresen elvégezték a tanfolyamot, átvehették az igazoló oklevelet. A résztvevők ezáltal lehetőséget kapnak arra, hogy az ENSZ, EBESZ, EU és más nemzetközi szervezetek által vezetett katonai megfigyelői missziókban, vagy más béketámogató művelet keretében külföldi szolgálatot teljesítsenek.

Magyarország immár 20 éve tart IMOC felkészítést.

Az MH BTKK falai között 2014-ben a Kiképző Központ fennállásának tizedik évfordulója alkalmából hagyományteremtő céllal emléktáblát helyeztek el, amely a békefenntartás kezdeti korszaka kiemelkedő személyiségének, Pintér Gyula vezérőrnagynak állít emléket. A 34. IMOC zárómozzanataként a modern kori nemzetközi békefenntartás egy újabb kiemelkedő egyéniségének állítottak emléket, aki nem csak a „békefenntartókhoz”, hanem közvetlenül Szolnokhoz is erős szállal köthető. Kapetanovits Milos százados egyike volt az első békefenntartóknak, akik 1904-1909 között a török hadsereg állományában a Balkánon teljesítettek nemzetközi békefenntartó szolgálatot. 1910-ben a szolnoki 68-as császári és királyi gyalogezred tisztikarának is tagja volt.(szolnok.hu)

SHARE