Elkészült Szolnok Úthelyreállítási Kódexe, melynek célja, hogy a helyi közutakon, közterületen végzett munkálatok megfelelő minőségben, és folyamatos – kivitelezőtől független – ellenőrzés mellett készüljenek el – jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Fejér Andor alpolgármester.

A közúton, közterületen végzett munkákat követően – például bontási munkálatoknál – több alkalommal is előfordult, hogy a kivitelező – cég vagy magánszemély – hanyagul állította helyre a területet. Ennek kezelésére készült el a jegyzői utasítás alapjául szolgáló kódex.

Mint elhangzott, a kiadott közútkezelői hozzájárulásokban előírják, hogy a munkálatok során az önkormányzat szakfelügyeletét kötelező igénybe venni. A szakfelügyeleti eljárásban a szakfelügyelő a kivitelezővel közösen rögzíti a munka kezdésekori állapotot, ellenőrzi a takarás előtt az elvégzett munka és a burkolat helyreállításának minőségét, valamint 1 évet követő utófelülvizsgálatot hajt végre (pl. történt-e burkolatsüllyedés az érintett területen). Ez a többszöri ellenőrzés biztosítja a munkálatok megfelelő minőségben történő elvégzését, és megelőzi a későbbi hibák kialakulását.

Amennyiben az eljárás során valamilyen hiányosságot tárnak fel, akkor a közútkezelő előírja a hiba kijavítását, a javításig az elvégzett munkák, illetve a munkaterület átvételére nem kerül sor.

Amennyiben közútkezelői hozzájárulás nélkül, vagy a közútkezelői hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően történik munkavégzés, úgy a vonatkozó jogszabályok alapján a Szolnoki Járási Hivatal, mint közlekedési hatóság – a közút kezelőjének kérelmére – a közterület helyreállítására, a hozzájárulásban foglalt feltételek betartására, továbbá pótdíj megfizetésére kötelezheti a beruházót.

A szakfelügyeleti eljárást több más önkormányzat, valamint az állami útkezelő is alkalmazza; ezzel megegyező eljárást minden közműszolgáltató alkalmaz a saját közműveit érintő munkavégzések során.

A szakfelügyeleti eljárás bevezetése 2019. január 1. napjától tervezett, valamennyi közműszolgáltatóval történő egyeztetést követően. A tervezett útfelbontási munkálatok március 15. napjától végezhetők. (szolnok.hu)