Szociális munkásnak lenni jóval több, mint munka: szolgálat ez a szó legnemesebb értelmében. November 12. világszerte a szociális munka napja, ekkor a figyelem azokra irányul, akik ezt szép, ámde olykor nehéz hivatást választották. A városházán tartott bensőséges ünnepségen ez alkalomból átadták a Dr. Adorján Ildikó-díjat.

A szociális munka a társadalomban meglévő akadályokat, méltánytalanságokat, igazságtalanságokat igyekszik megszüntetni, mérsékelni. Válságokra és szükséghelyzetekre, valamint a mindennapi személyes és társadalmi problémákra válaszol. A szociális területen dolgozók fokozottan ki vannak téve a stressznek, a mindennapos érzelmi megterhelésnek. Ahhoz, hogy munkájukat hosszútávon is elhivatottan és lelkiismeretesen tudják végezni, belülről fakadó emberszeretet, hivatástudat és az átlagnál is nagyobb empátia szükséges. Munkájukat gyakran végzik nehéz körülmények között.

A városháza dísztermében rendezett ünnepségen azok iránt fejezzük ki tiszteletünket, akik nap, mint nap közvetlenül találkoznak a szegénység, a munkanélküliség, a kirekesztettség problémáival, az emberek, polgártársaink, életkorukból, egészségügyi állapotukból adódó nehézségeivel. A szociális és gyermekvédelmi rendszer erősítését fontos feladatnak tekinti az önkormányzat hangzott – el Fejér Andor alpolgármester ünnepi köszöntőjében. Mint mondta, az elmúlt években több bölcsőde megújult, javultak az ellátás feltételei Szolnokon.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007-ben a város szociális és gyermekjóléti intézményeiben tevékenykedők iránt érzett tisztelete és megbecsülése jeléül Pro Caritate Díjat alapított azok részére, akik a szakterület helyi eredményei, értékei gyarapításában kiemelkedő tevékenységet nyújtottak.

A díj 2011-től dr. Adorján Ildikó nevét viseli. Dr. Adorján Ildikó a városunkban folyó karitatív tevékenység kiemelkedő alakja, a helyi civil érdekképviselet jeles személyisége, aki tagja volt a Szolnok Városi Civil Tanácsának, melynek delegáltjaként éveken keresztül közreműködött a város egészségüggyel, sporttal, szociális kérdésekkel foglalkozó szakbizottsága munkájában. A díjjal járó plakett – amely Árpád-házi Szent Erzsébetet ábrázolja – Szabó Imrefia Béla szobrászművész alkotása.

A díjat 2018-ban a Családok Átmeneti Otthona és Oláh Angyalka, az SZKTT Humán Szolgáltató Központ gazdaságvezetője, igazgató-helyettese vette át Fejér Andor alpolgármestertől, aki virágcsokorral köszöntötte a polgármesteri hivatal Szociális Támogatások Osztályának vezetőjét, Romhányi Beátát abból az alkalomból, hogy a parlamentben átvette a Szociális Munkáért miniszteri elismerést.