Tehetségesek és értékesek vagytok! – mondta Szalay Ferenc polgármester azon az ünnepségen, melyet a szociálisan hátrányos helyzetű, 2018-ban példaértékű tanulmányi és közösségi teljesítményt nyújtó szolnoki általános és középiskolás diákok részére rendezett Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a városháza dísztermében.

Szolnok integrációs munkabizottsága 13 éve kezdeményezte a halmozottan hátrányos helyzetű – különös tekintettel a társadalmi és családi szociális hátrányaik alapján támogatásra szoruló – alap- és középfokú oktatási intézmények tanulóinak, a város integrációs törekvéseivel összhangban lévő, kiemelkedő teljesítményének elismerését.

Tehetségesek és értékesek vagytok, ráadásul kiváló eredményeiteket hátrányból értétek el, ami még inkább kiemeli teljesítményeteket! – mondta Szalay Ferenc polgármester. Hozzátette: tanulással és munkával lehet előre jutni az életben, ehhez a jelenlévő gyermekeknek pedig megvan a kitartása. Köszönet ezért nekik és természetesen az őket támogató tanároknak és a szülői háttérnek.

Szutorisz-Szügyi Csongor tankerületi igazgató a polgármesterrel együtt mondott köszönetet a diákoknak, akiket arra biztatott, hogy higgyenek magukban és valósítsák meg az álmaikat.

Tizenhárom oktatási intézményből és két városi Tanoda programból hatvan, szociális körülményei alapján halmozottan hátrányos helyzetű tanuló teljesítményét ismerték el a rendezvényen. Olyan diákokat, akik tanulmányi előmenetelét szorgalom és folyamatos javulás jellemzi, magatartása és szorgalma példaértékű, és/vagy közösségeikben kiemelkedő – szervező, kulturális, sport, illetve művészeti – tevékenységet végeznek, valamint eredményeikkel pozitívan hatnak a társadalmi hátrányokkal terhelt réteghez tartozók társadalmi megítélésére, segítik a helyi közösség integrációs érdekeinek, és társadalmi felzárkózási lehetőségeinek érvényesülését.

A tanulói felterjesztéssel élő intézmények körében, az eddigi minőségi szakképzést nyújtó iskolák mellett, a városi szakképzési centrumok létrejöttével javult az intézmények hátránykompenzációs hatékonysága. Örvendetes, hogy azon oktatási intézmények, melyekben átlagot meghaladóan jelennek meg halmozottan hátrányos helyzetű, és szociális hátrányokkal küzdő tanulók, egyre nagyobb szerepet vállalnak az integrált oktatás, a köznevelési-, és közoktatási esélyegyenlőség, az értékközvetítés és a teljesítményértékelés rendszerszerű megteremtésében.

Az elmúlt 13 év bebizonyította, hogy a hátrányos helyzetű tanulók irányában is megnyilvánuló megkülönböztetett önkormányzati figyelem, ösztönzően hat a lokális közösségfejlődésre és tudásalapú társadalom kialakulására. A település társadalmi felzárkózást támogató politikája nyomán erősödő hátránykompenzáló-, tehetséggondozó-, tanulási és szakképzési utak, mind magasabb szintű teljesítmények eléréséhez segítik hozzá Szolnok város diákjait. (szolnok.hu)