A Szolnok Orcas HC a Magyar Jégkorong Szövetség által biztosított pénzügyi támogatás alapján a 2018/19-es tanév 2. félévére pályázatot hirdet Szolnok város általános iskolái számára Szolnok Hockey Suli programban történő részvételre.

A Szolnok Hockey Suli program: Általános iskolák 1 és 2. osztályos tanulói számára Iskolai testnevelés óra keretében történő jégkorong órák megvalósítása a szolnoki jégarénában. 

A programba csak is 1 és 2-os osztályok ill. tanulói csoportok jelentkezhetnek.

A Szolnok Orcas HC a pályázati kiírásra jelentkező iskolákkal együttműködésben, hockey osztályok ill. testnevelés csoportok számára  speciális jégkorong programot állít össze és valósít meg. A program a „Szolnok Hockey Suli” nevet viseli. Az iskolákban a gyermekek a szülők döntése alapján kerülnek a speciális hockey testnevelési csoportba ill. osztályba.  A programban résztvevő osztályok és csoportok speciális testnevelési tanrenddel működnek, mely 3 sportágra épülnek: jégkorong, in-line hockey ( görkori hockey ) és floorbal (hockey).  A jeges ill. pályás foglalkozások hetente 3 alkalommal vannak , ezt egészíti ki a „hagyományos testnevelési órák” mint erőnléti és speciális foglalkozások. Két jeges foglalkozás testnevelés óra keretében tanidőben, egy jeges foglalkozás 16.00-17.00 között iskola idő után történik. A jeges foglalkozások Szolnokon szervezetten január végén kezdődnek és március 31-ig tartanak. Helyszín a Szolnoki JégAréna. Április – május hónapban a gyermekek heti 2 alkalommal az iskolai programon kívül Jászberényben vehetnek részt jeges foglalkozásokon. Ezek pénteken és szombaton vannak. Ebben az időszakban, azaz április és május hónapban történnek a görkori hockey és a floorbal (hockey) foglalkozások megvalósítása is. A jégkorong programban lévő gyermekek U8 és U10 –es korcsoportokban részt vesznek a Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) vonatkozó versenykiírásában rendezett jégkorong és inline hockey tornákon, melyek szombaton és vasárnap zajlanak. Az U8 és U10 korcsoportban a szolnoki gyermekek az MJSZ „C” kategóriájú kuparendszerben működő bajnokságban vesznek részt.  A jövőben a magasabb korosztályok számára a Jászberényi Lehel HC-vel történő együttműködés alapján a képzés és versenyeztetés U12 korosztálytól tervezetten két szinten történik. A szolnoki csapatból „B” szintet elérő és kiválasztott U12 –es játékosok a Lehel HC korosztályos csapatában játszanak, versenyeznek, míg a Szolnok Orcas HC U12 (k) csapatot indít a magyar bajnokságban „C” szintjén, szolnoki és jászberényi gyerekek beválogatásával. A jászberényi és a szolnoki gyermekek egy csapatban történő versenyeztetése a „sor” csere metódus alkalmazásával történik.

A Szolnok Hockey Suli program szakmai felügyeltét az MJSZ Észak-Magyarországi Régió supervisora Majer Péter végzi. A program szakmai stábja jászberényi és szolnoki edzőkből tevődik össze.

Szakmai vezető: Nagy Zoltán „A” liszensz szakedző, Lehel HC vezető edző (korábbi Válogatott játékos, Magyar Bajnok)

Meghívott edző: Bálint Arthur „B” liszensz edző, Lehel HC U12 sportedző ( korábbi Válogatott játékos, Magyar Bajnok)

Edző: Süveges József, sportoktató, LTP liszensz, Szolnok Orcas vezető edző

Edző: Szabó Zsolt, „B” elő-liszensz, sportedző

segéd edző: Buczkó András, LTP liszensz

A Szolnok Hockey Suli programban tervezetten nagy hangsúlyt kap a nyelvi képzés. A Hockey suli programban résztvevő tanulók Szolnok német (Reutlingen) és finnországi (Riihimäki) testvérvárosaival történő együttműködésben külföldi edzőtáborokban vesznek részt tervezetten. 

Tervezett partner: Finnországban  Riihimäki –ben működő hockey egyesület: Kiekko Nikkarit ( https://www.kiekko-nikkarit.fi/joukkueet/)

Tervezett partner: Németországban Reutlingen-ben működő hockey egyesület: TSG Reutlingen ( https://www.tsg-reutlingen.de/index.php/unsersport/kategorie1/eishockey/unsere-eishockey)

A Szolnok Hockey Suli program keretében a testnevelés órák során heti 2 alkalommal történik jeges óra, mely órák a testnevelési órák ideje alatt valósulnak meg. A tanulók jégpályára történő kijuttatását a Szolnok Orcas HC szervezi a Szolnok Város Tankerület bevonásával. A programban résztvevő tanulók számára további 1 jeges edzésen történő részvétel hetente javasolt, melyek a Szolnok Orcas HC hivatalos edzés programjában megtalálhatóak. Ezek időpontja: hétfő-Péntek: 16.00-17.00 , szombat-vasárnap: 9.00-10.00. A tanulók jégpályára történő kijuttatását munkanapokon a Szolnok Orcas HC szervezi meg. A szállítás díjának fizetése – busz költség – 50-50%-ban a HC támogatásával és a szülő önrészéből történik.

A programban az MJSZ támogatása alapján a Szolnok Orcas HC a következő tárgyi feltételeket és szaktevékenységet biztosítja térítésmentesen:

·       jégpálya használat.

·       Jégkorong védőfelszerelés U8 és U10 –es korosztályban.

·       jégkorong testnevelési órák megtartása

·       szervezett versenyeztetés MJSZ U8 és U10-es korosztályban

A programban az MJSZ támogatása alapján a Szolnok Orcas HC a következőkben biztosít részköltségtérítést:

·       Jeges tanórákra történő szállítás

·       Edzésekre történő szállítási díj 50 %-a

A programba jelentkező szülők a következőket vállalják:

A gyermekek szülei a programba történő jelentkezésükkel vállalják a Szolnok Orcas HC tagsági felvételét, a havi 8.000 Ft-os hozzájárulási költség megfizetését valamint a délutáni heti két edzésre történő szállítás önköltségéhez történő esetleges 50%-os hozzájárulást. A programba történő jelentkezéskor a szülő vállalja, hogy adott tanévben a gyermek a program teljes időtartalmában részt vesz.

A programba jelentkező iskolák a következőket vállalják:

A programba jelentkező iskolák vállalják, hogy tanrendjükbe a testnevelési óra keretében megvalósítandóan beépítik a jégkorong foglalkozásokat. A jelentkező iskolák vállalják, hogy a megcélzott korcsoportok számára szülői értekezletet szerveznek melyen a Szolnok Orcas HC vezetőivel közösen tájékoztatást adnak a programról.

Az Általános Iskolák pályázat beadásra történő jelentkezésének határideje: 2019.01.21.

A Jelentkezést emailben kérjük eljuttatni a következő email címre:

edzo@szolnokorcas.com

A jelentkezéssel kapcsolatban felvilágosítást dr.Buczkó Istvántól kérhetnek a buczkoi@csoportpraxis.hu ill. a 70/452 40 90 –es telefon számon.

A jelentkezés során a Szolnok Orcas HC igény szerint részt vesz tájékoztató megbeszéléséken, szülő értekezleteken.

A jelentkezés beadását követően, a jelentkezővel a Szolnok Orcas HC menedzsmentje együttesen részletes szakmai és pénzügyi programot állít össze, mely alapját képezi a megkötendő támogatási szerződésnek.

A támogatási szerződés megkötésének határideje a nyertes pályázóval: 2019.01.25.

(info.szolnok.hu)