Erdélyben csak az utóbbi időkben szabad megemlékezni, Magyarországon pedig hét esztendeje van szomorúan tisztelgő ünnepeink között a székely szabadság napja. Emléknap azokért a hősökért, akik öt esztendővel a szabadságharc bukása után Marosvásárhelyen megpróbálták újra lángra lobbantani a magyar forradalom elfojtott lángját – mondta többi között tisztelgő beszédében Barabás Botond színművész a szolnoki főhajtáson.

A székelyudvarhelyi születésű, a Szigligeti Színházba szerződött és a megyeszékhelyen családot alapított szónok gyerekkorának szomorúságát idézte, a tapasztalatot, hogy milyen érzés volt magyarnak lenni egy olyan országban, amelyik még csak nem is törekedett a békés együttélésre. Ismerni kell a múltunkat ebben a megváltozott világban is, de ma sem könnyebb magyarnak lenni Erdélyben, Kárpátalján vagy a Felvidéken, mint régen volt. Erdély mindennapjainak eseménye, hogy a magyar többségű településeken is tiltják a nemzeti zászló használatát, hogy a székely zászlót bírósági határozattal vétetik le. Az autonómia fölvetése a román politikai körökben ellenérzést vált ki a mai napig, noha nemzetiségi önrendelkezésre több jó példa is van az Európai Unióban, amelynek Románia is tagja.

Ezekben az időkben még lényegesebb a magyar kormány határokon átérő segítsége iskola fönntartásban-építésben, templomok fölújításában, hiszen minden hely, ahol anyanyelvén tanulhat a gyermek, ahol magyarul hallhatja Isten igéjét, egy lépésnek számít a megmaradás és a megerősödés útján.

Tamási Áront idézte Barabás Botond: az ember a szíve mélyén örökké oda való, ahol született. Székelyként is, magyarként is főhajtással gondol a százhatvanöt évvel ezelőtt Marosvásárhelyen kivégzett elődökre, akik képesek voltak életüket adni magyarságukért, a szabadság eszméjéért. Mint mondta, a magyarság csak a Kárpát-medencében érezheti magát otthon, ahogy már ezred éve. Újabb ezer esztendeje csak akkor lehet ennek a népnek, ha olykor meg is küzd érte.

A megemlékezők koszorút és virágokat helyeztek el a belvárosi templom falán elhelyezett emléktáblánál.