Szolnok város közgyűlésének márciusi ülésén számos egyéb napirendi pont mellett a képviselők döntöttek az Autista Centrum létrehozásáról és mobil térfigyelő kamerák kihelyezéséről, melyektől az illegális hulladéklerakók számának csökkenését várják.

Folytatódik az együttműködés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet és Szolnok önkormányzata között. A 2009 óta, évente megújított együttműködési megállapodás szerint az abban rögzített határozott időtartam alatt, alkalmanként 3-8 fő fogvatartott közterületeken illegálisan elhagyott hulladékok összegyűjtését, zöldterület karbantartási munkálatokat lát el.

Az illegális hulladéklerakók visszaszorítása érdekében új mobil térfigyelőkamerák kerülnek ki a város több pontjára. Szolnok Város Jövője Közalapítvány kuratóriuma a térfigyelő kamera rendszer támogatása érdekében döntött arról, hogy segíteni kívánja a térfigyelő kamerák és kiegészítő eszközök cseréjét, pótlását, illetve újak beszerzését, ezért térítésmentes tulajdonba adásra felajánlott 6 db kamerát és 1 db adó-vevő egységet az önkormánzatnak.

Az önkormányzat veszi át a Malom út végén lévő szabadidő park működtetését és három ütemben felújítja, illetve bővíti. A Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat 2016-ban nyújtott be pályázatot az Auchan Ifjúságért Alapítványhoz egy innovatív fejlesztő szabadidő park létesítésére, és felajánlást tett az önkormányzat javára: vállalja a Malom úti 10 emeletes épületsor északi részén egy innovatív családi szabadidő park létrehozását és fenntartását. A Contact a családi szabadidőparkot azonban az elnyert – az eredeti pályázatuknál igényelt összeghez képest – kevesebb összegű támogatásából nem tudta megvalósítani terveit, csak néhány eszköz beszerzése és kihelyezése volt finanszírozható. Tekintettel arra, hogy a Contact számára továbbra is fontos az eredeti szabadidő park kialakításának megvalósítása, így felajánlotta az eszközök átadását az önkormányzatnak, annak érdekében, hogy a területen az Önkormányzat ezeknek az eszközöknek felhasználásával az igényeket kielégítő, szabadidő-sport-rekreációs célú területet tudjon megvalósítani.

A Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete által használt Hild Viktor út 1. sz. alatti helyiséget az önkormányzat további tizenöt évre az együttműködési megállapodásban meghatározott feladatok elvégzéséhez biztosítja az egyesület részére ingyenesen, a közüzemi költségek megfizetése, valamint a fenntartási költségek viselése mellett.

A szolnoki óvodákat és iskolákat érintő átszervezési javaslatcsomagot is tárgyalta keddi ülésén a közgyűlés. A javaslat értelmében az autizmus spektrum zavarral élő gyerekek számára úgynevezett segítő környezetet szeretnének kialakítani, amely az autista gyerekek fejlesztésének, nevelésének és oktatásának alapja. Az átszervezés főleg a Liget úti Iskolát és Óvodát érinti: szeptembertől egy Autista Centrum alakul ki, a volt Mátyás király úti épület, iskolaépület földszintjén. A javaslat szerint az 1-8. évfolyamon 4 csoportban, az óvodai nevelés pedig szintén 4 csoportban valósulna meg: súlyos halmozottan fogyatékos, értelmileg akadályozott csoport, autista, tanulásban akadályozott csoport, ép intellektusú autista csoport (nem integrálható – új csoport), iskolai előkészítő óvodai csoport (integrációra való felkészítés – új csoport). Ha a javaslatot ez Emberi Erőforrások Minisztériuma is elfogadja, a akár már szeptemberben meg is kezdheti működését az Autista Centrum.

A képviselők döntésnek értelmében z önkormányzat tulajdonába kerül a Szabadság téren álló, egykori munkaügyi központ épülete és udvara. Így lehetővé válik, hogy az udvaron tornaterem épüljön a Varga Katalin Gimnázium számára.

Kiválóan működik és elérte célját a város Integrációs Programja – mondta el a közgyűlésen Vincze Lajos, a munkacsoport elnöke. Létrejött a Biztos Kezdet Gyermekház, tanodák alakultak, három szegregátumot fejlesztettek, javultak a lakhatási feltételek, és a környezeti kultúra. A mélyszegénységben élő segítésére idén is 5 millió forint jut.

Tárgyaltak a képviselők a Környezetvédelmi Alapról is: ebben az évben 1,6 millió forint jut faültetésre, 600 ezer pedig hulladékgyűjtő edények javítására és új hulladékgyűjtő edények, illetve kapcsolódó utcabútorok kihelyezésére.

szolnok.hu