Nagyon magabiztosan gyávasággal és megfutamodással vádolja Radócz Zoltán, egykori önkormányzati képviselő Szalay Ferenc polgármestert. A saját közösségi oldalán leírtak szerint ő perrel akart lakások eladásával kapcsolatos adatokat megkapni, ám a város első embere megijedt ettől, s kiadta az ítélet előtt a papírokat. A hivatal weboldalán egy közleményt adott ki a visszalépés okairól, melyből meglepő dolog derül ki: a volt szocialista képviselő bejegyzése nem fedi a valóságot!

Radócz azt állítja felettébb modoros facebook-bejegyzésében, hogy a polgármester és a jegyző, félve a per elbukása elől, mindenféle értesítés nélkül elküldték az általa kért iratokat.

A hivatal állítása szerint azonban egészen más áll az ügy mögött, szerintük ugyanis Radócz Zoltán olyan személyes adatokat is kért, amiket törvényesen nem adhattak ki. Ugyancsak cáfolják a volt képviselő állítását, mely szerint meg sem próbálták őt felhívni. Próbálták, csak ő nem vette föl a telefont… 

Íme a hivatali közlemény változtatás nélkül:

Radócz Zoltán 2019. március 8-án levélben kérte Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatától közérdekből nyilvános adatként a 2017-es és 2018-as években értékesített önkormányzati tulajdonú lakások adásvételi szerződéseit és az azokhoz készült ingatlanforgalmi értékbecsléseket.

Az adásvételi szerződések másolatát- a személyes adatok kitakarásával- az önkormányzat megküldte Radócz Zoltánnak, ugyanakkor jelezte, hogy az értékbecslések olyan adatokat is tartalmaznak, amelyek miatt azok nem képezhetik közérdekű adatigénylés tárgyát. 

Radócz Zoltán ezt követően keresetet indított Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben a Szolnoki Járásbíróságon, a bíróságtól kérte annak megállapítását, hogy az értékbecsléseket közérdekű adatként kell kezelni, és azokat részére maradéktalanul meg kell küldeni.

A peres ügy első bírósági tárgyalásán – 2019. október 15-én – Radócz Zoltán a Bíróság előtt tett nyilatkozatában módosította a korábban benyújtott kérelmét, mely szerint nem tart igényt a teljes értékbecslésekre, nem kéri megküldeni az értékbecslések azon részét, amelyben a lakott ingatlanokról készült fényképfelvételek találhatók.

Ennek megfelelően Radócz Zoltán kérelme már teljesíthető volt, amelynek az előkészítését megkezdtük, és 2019. november 20-án megküldtük részére az értékbecsléseket is oly módon, hogy azokat a fényképfelvételeket, amelyekből a lakásban lakó bérlő életkörülményeire, életminőségére lehetett volna következtetéseket levonni kitakartuk a dokumentumokból. Ezzel egyidejűleg önkormányzatunk kezdeményezte a Szolnoki Járásbíróságon folyamatban lévő peres eljárás megszüntetését, mert az okafogyottá vált.

Radócz Zoltán 2019 november 20-i facebook bejegyzésében valótlanul azt állítja, hogy „Szalay gyáva” fél év után válaszolt a kérelmére úgy, hogy a válasz kiküldése előtt még telefonon sem hívta fel.

Ezzel szemben a valóság az, hogy Radócz Zoltán kérelme az eredeti formájában megírt módon törvényesen nem volt teljesíthető, ezt a 2019. október 15-én tartott tárgyaláson saját maga ismerte el azzal, hogy módosította a kérelmét. 

Az ügy intézőjének hívását 2019. november 13-án nem fogadta, vissza nem hívta, így érdemben az adatszolgáltatás teljesítésének módját Radócz Zoltánnal egyeztetni nem lehetett. Radócz Zoltán a Járásbíróságon indított peres ügyben ügyvédje útján járt el Az ügyintéző az ügyvédet tájékoztatta az adatszolgáltatás teljesítéséről, még annak kiküldése előtt, és egyben tájékoztatta a peres eljárás megszüntetésének kezdeményezéséről, amellyel az ügyvéd egyetértett, és Radócz Zoltán Úrral egyeztetve Felperesként szintén kérelmezték az eljárás megszüntetését.

(Fotó: mszp.hu)