Az aradi tizenhármak: önzés helyett önfeláldozás

Az az igazi szeretet, amikor az ember ebben az önző világban nem magára gondol, nem magával törődik, hanem mindig mással – idézhetem Győri Péter Benjámin lelkészt, a szolnoki megemlékezés szónokát.

Ahogy minden esztendőben, az idén is sokak jöttek el a szabadságharcra, áldozataira és mártírjaira emlékezni, előttük tisztelegni a megyeszékhely ’48-as emlékparkjába. A tizenhárom mártír – és sok más áldozattá lett negyvennyolcas honvéd és tiszt – kitartott a szabadságharcra tett esküje mellett a végsőkig. Ők valóban nem a maguk érdekeit tekintették fontosnak, hanem a közérdeket, bennük jobbító szándék munkált, amiben hittek és amit nem adtak föl a forradalom bukása után sem, kivégzésük pillanatában sem. Nemzedékeknek szolgálnak például azóta is, tanúság üzenet: másokért is, eszmékért is érdemes élni és áldozatot hozni., ha az a közösség javát szolgálná.

A kopjafához a város, intézményei és mások koszorúi kerültek a megemlékezés végén.

Megosztás:

További hírek:

All Rights Reserved © 2020