Jobbik: szégyen a neved!

Szégyen Adj címet a képnek, mondja a Jobbik facebook oldala, s a baloldalon a feszületet tartó arcok alá az van írva, hogy Trump hívei, a jobb oldalra pedig az: Orbán hívei. Ennek a képnek a közzététele azt jelenti, hogy a Jobbik elvesztette a leghalványabb reményét is arra, hogy magyar néppárttá válhasson. Ráadásul a valósággal való kapcsolatát is elvesztette e párt, ugyanis a hívő emberek politikai értelemben különbözően gondolkodnak – korántsem mondható, hogy valamennyi feszületet tartó kéz “Orbán híve”. Ez nem más, mint a baloldalon annyira divatos keresztény-ellenes gyalázkodás és szimpla mocskolat.

Az a politikai csoportosulás, amely keresztényellenességre alapozza a politikáját, nem lehet sikeres Magyarországon. Lehet sikere, valóban, de csak azoknál az embereknél, akik zsigerből gyűlölnek mindent, ami a hittel, az egyházakkal és a kereszténységgel kapcsolatos, s ezeknek a nézeteiknek sietnek is mindig hangot adni a közösségi oldalakon.

Ezzel a förtelemmel köpte szembe magát a Jobbik

Vágó István, az ateisták DK-s nagykövete csettint egyet: ez igen, fiúk! Ilyet még a bolsevikok se csináltak! De ezek az emberek sosem tartoztak a Jobbik szavazótáborába, hanem az egykori SZDSZ-t és a kommunista utódpártot erősítették… Az elmúlt hetekben levették a Jobbik elnöki irodájának faláról Pongrátz Gergely 56-os szabadságharcos portréját, most pedig a Jobbik olcsó keresztényellenes propagandába kezdett. Ne legyenek kétségeink, most a Jobbik újrafestése, újraszínezése történik. Hová futhat ki ez az egész? Ezer éves Kárpát-medencei történelmünk egésze folyamatos hitharc is volt egyben. Magyarságunk és keresztény identitásunk meg akkor is egybeforrott, ha valaki nem hitvalló, templomba és keresztény gyülekezetekbe járó ember. Honmegtartó őseink ragaszkodtak a kereszthez és nem gúnyolták azt! Ragaszkodtak értékeinkhez, ragaszkodtak hagyományainkhoz, s keresztény hitüket mélyen megélték: hol a kardot, hol a feszületet szorították. Így tettek az Árpádok mind, összes nagy királyunk, de még a hitványak is mind. Tatár veszedelemtől, török igától a keresztbe vetett hite oltalmazta meg a magyarságot. Adjunk címet a képnek? Ugyan, hogyan lehetne ezt jobban kifejezni, mint a SZÉGYEN szavunkkal? Szégyen, hogy egy fiatalként radikálisan gondolkodó, de nemzeti párt szélsőségesen szembefordul mindennel, ami önmaga volt, csak azért, hogy biztosítsa a pártvezetők megélhetését egy ateista-szélsőliberális politikai formációban. Szégyen, hogy nem merik összehívni sem a Jobbik lázadó tagságát választmányi ülésre, szégyen, hogy a Jobbik egykor az ellen határozta meg magát, amit most Jakab Péter és pártelitje képvisel! Szégyen, hogy inkább lecserélik pártszervezeteiket ifjúbolsevikokra és kilúgozott szívű emberekre – a dühös hazafiak magyarsága már nem kell! Szégyen, hogy a Jobbik Alapító Okirata ellen cselekszik – már régen kezdeményezni kellett volna az Ügyészségnek a feloszlatást, mert ez már önmagában megtévesztő és törvénysértő tett. Azt értjük, hogy a Momentumban zömmel olyanok politizálnak, akiknek a nemzeti érzés nem sokat mond. De az határozottan szégyen, hogy a Jobbiknak sem kell már az ezeréves magyar múlt, szégyen, hogy Jakab Péter állítólag történelmet tanított – a jelek szerint semmit sem értett meg a nemzet sorskérdéseiből. Sem pártelnöknek, sem képviselőnek, sem tanárnak nem alkalmas. Egy szakma van, amire ez a borsodi legényke èpp megdelelőnek tűnik: kínvallatónak sztálini koncepciós perekhez… De Istennek, s a keresztnek hála, ezeken az időkön remélhetőleg már túl vagyunk. Úgy tűnik azonban, hogy a Jobbik jelenlegi vezetése mindent megtesz azért, hogy a kommunista eszmék újra életre kelljenek. Ezzel – közösségi oldalán tett bejegyzése szerint – már az egykori pártelnök, maga Vona Gábor sem tud egyetérteni, dühös szavakkal határolódott el egykori partjától, s idézzük: ” örülök, hogy már nem vagyok köztetek… ez gyalázat!” Sajnos, kedves Vona Gábor, szükséges az önmagaddal való szembenézés! Hogy ez az irányvonal uralkodik most, ahhoz a te árulásod is szükségeltetett! Te voltál az, aki egy reményteljes, sokszor faragatlan és túlzó, de határozottan nemzeti érzelmű pártot a baloldalra játszottál át! “Elvettem a Jobbik lelkét” – te tetted ezt, “király”… Szégyen, szégyen, szégyen – ezerszeresen és immár örökre az.

Megosztás:

További hírek:

All Rights Reserved © 2020