Így működtök ti – hazugsággyár cáfolatokkal

Előre szólunk, hogy hosszabbak leszünk. Találtunk egy cikket a mindenhonnan elküldött egykori újságíró, Tóth András tollából a Magyar Narancs portálon. Két ellenzéki képviselőről szól, telis-tele csúsztatásssal. Szeretnénk bemutatni, miként is működik az ellenzéki propagandagépezet, amikor valós történések nélkül próbálnak embereket befeketíteni, lejáratni. Tudjuk, lesz ilyen videó, írás bőséggel, s ezek célpontja majd dr. Kállai Mária és a Fidesz lesz. Hát vágjunk bele.

Megjelent a „független” Magyar Narancs portálján egy cikk, amelyet az ellenzék helyi házi bértollnoka jegyez. Fontos elmondanunk: Tóth Andrást az Új Néplaptól elküldték, akkor azt monda, a Fidesz van emögött. Mostani politikai tartótisztjei fölvetették a Szolnok TV-hez, ahonnan szintén kirúgták. Nem, nem a Fidesz, hanem az ellenzék által kinevezett tévéigazgató! Szóval Andrásunk most a Magyar Narancsot és olvasóit örvendeztette meg egy cikkel a balliberális koalíciót elhagyó két független képviselőről. Kiemeltünk néhány fontosabb állítást, melyek többsége egyszerűen nem igaz. De nézzük sorjában.

Andrásunk azt írja: Ez a “koalíció” bomlott fel tavaly tavasszal, amikor Ligeti József, a XXI. Század és Fajcsák Károly, a DK képviselője bejelentette távozását.” 

A valóság ezzel szemben: 

Ligeti József az addig  háromtagú Szolnoki Többség – XXI. század frakcióból, míg Fajcsák Károly a szintén háromtagú Szolnoki Többség – DK frakcióból lépett ki és lett független képviselő. Fontos kiemelni, hogy egyikük sem volt tagja egy politikai pártnak sem. Nos, ha két háromtagú frakcióból 1-1 tag kilép, akkor miért is bomlik fel a koalíció? Az érvényben lévő Önkormányzati Törvény értelmében ugyanis egy frakció minimum két tagú lehet. Józan fejjel végig gondolva, ha a háromtagú frakcióból egy tag kilép, akkor marad kettő fő, amely a törvényes létszám minimumnak megfelel, tehát nem bomlik fel, mint ahogy a két fentebb említett koalíció sem bomlott fel.

Tóth András folytatja a nagy újsággal: „most viszont Fajcsák Károly szakított Ligeti Józseffel, és visszaült az ellenzéki oldalra.”

Ligeti és Fajcsák soha nem kötötték össze sorsukat egymással, azaz szakítani sem igazán tudtak. Közös csupán annyi volt elhatározásukban, hogy nem akartak a magukról megfeledkezett és józan emberi mivoltukból kivetkőzött, a hirtelen jött győzelemtől megrészegült képviselők segítői lenni.

Aranytollú „barátunk” folytatja: „ Mindez azért is érdekes, mert Szolnokon úgy tudják, annak idején, a “kiugráskor” Ligeti állította maga mellé Fajcsákot”. 

Szolnokon úgy tudják? Kik tudják úgy András? Mi erre a bizonyíték? A valóság, melyről Ligeti József sajttájékoztatón számolt be a nyilvánosságnak (állításait azóta sem cáfolta meg senki a túloldalról) ezzel szemben az, hogy egy ominózus frakciószövetségi egyeztetés után lett elege mindkettőnek a másik nyolcból. Ezen az egyeztetésen hangzottak el olyan javaslatok, hogy legyen a tanácsnoki illetmény 600 ezer forint havonta, vagy az, amit Györfi Mihály (MSZP), azóta a város humán ügyekért felelős alpolgármestere mondott, nevezetesen, hogy ki kell rúgni az Aba-Novák igazgatóját, mert nem volt hajlandó felvenni a momentumos Kármán Irént és egy Jobbik által preferált hölgyet igazgatóhelyettesnek.

Jön aztán egy megállapítás, ami még az elfogult Tóth Andrástól is túl gyenge: „Fajcsák viszont több hónapon keresztül szakértőként gürcölt és dolgozott a városnak, de egy fillér ellentételezést sem kapott. Ezt számon is kérte Szalay Ferenc polgármesteren, aki azonban lepattintotta magáról. Erre húzta fel magát annyira Fajcsák, hogy elült társa, Ligeti mellől.”

Ha Fajcsák több hónapon keresztül gürcölt és dolgozott a városnak, de egy fillér ellentételezést sem kapott, akkor annak valóban mögé kell nézni! Fajcsák Károly a pénzügyi bizottság tagja, ahová maga jelentkezett, mondván könyvvizsgáló képesítése van, ért hozzá. Ezért meg is kapja az ellentételezést minden hónapban, amit úgy hívnak, képviselői tiszteletdíj. Ha ezen felül végzett munkát a város részére, azt csak megbízási szerződés birtokában lehet, akkor pedig, ha van teljesítési igazolás, a városnak fizetni kell. Ha a város nem fizeti ki Fajcsák jogos járandóságát, azért miért Ligeti mellől kell elülni, azt nem értjük. Abban sem látni logikát, hogy a helyváltoztatással Fajcsák kin akart bosszút állni? Szalay polgármesteren, aki „lepattintotta” magáról, vagy Ligetin, aki Fajcsák ki nem fizetéséről aligha tehet? Választ ne várjunk, mert nincs. Itt sem a valóság volt a lényeg.

„Igazmondó András” úgy folytatja, Ligeti ellen eljárás indult és szemtanúk szerint „bilincsben” vitték el. Ligeti József korábban várta szemtanúk jelentkezését, akik látták a bilincselést. Ami nem volt. Persze szemtanú sem lett belőle. De mi is volt ez a Ligeti-ügy?

Történt 2020-ban, hogy „valaki” feljelentést tett az ügyészségen. A feljelentés kapcsán vizsgálat indult (ez kötelessége az ügyészségnek), a vizsgálatot elrendelő határozat így kezdődik: „…Fajcsák Károly, Ligeti József és kapcsolt vállalkozásaik ellen…” Elgondolkodtató, miért éppen azok ellen, akik kiléptek az úgynevezett „ellenzéki” tömörülésből? Erről nem beszélnek persze most, hiszen Fajcsák Károlyt akarják visszaédesgetni. Egy szerkesztői megjegyzés: azért van abban valami finomság, hogy Fajcsák most visszamegy azokhoz, akik közül valaki megírta azt a följelentést. Reméljük, zsarolás nincs az ügy mögött…

A következő bekezdésben ez áll: Az sem tett jót Ligeti imázsának, hogy a városban csak árulónak tartják azért, mert felbomlasztotta az ellenzéket.”  

Kezdjük ott, ebben a városban nem azzal kelnek és fekszenek az emebrek, hogy most elárulta valaki ezt az ellenzéket, vagy sem. Azt viszont tudják, hogy tenni eddig semmit nem tudtak a városért. Szóval Ligeti árulása. Miért áruló az, aki nem tud együttműködni a politikailag motivált harácsolókkal? És miért csak Ligeti? Miért nem Fajcsák és Ligeti? Hiszen ketten léptek ki. Majd az olvasható: „..felbomlasztotta az ellenzéket”. Valamit nagyon tud ez a Ligeti, ha egy ilyen remekül működő csapatot egyedül felbomlaszt! De mit mondhatott nekik, hogy nyolcan megutálták tőle egymást, s feloszlatták a nagy Szolnoki Többséget?! Szóval Ligeti József vagy félelmetesen erős, vagy a magát „ellenzéknek” tituláló csoportosulás volt harmatgyenge, de akkor nem is kár értük.

A folytatás sem akármi! „a Fidesz úgy hálálta meg, hogy – amint arról szintén beszámoltunk – a város az elnökletével vezetett, Szolnok Város Fejlődéséért Egyesületnek juttatott egy nagy értékű ingatlant.” 

Erről az állításról már a bíróság is megállapította, hogy ordas hazugság, de Andrásunk szerint hangulatkeltésnek, az olvasók félrevezetésének azért még megteszi. A lényeg: nem igaz, hogy a város bármit juttatott volna az egyesületnek, ez egész egyszerűen hazugság.

„Fajcsák forrásaink szerint beláthatta, milyen erők mozognak Ligeti érdekében, akiről ráadásul az terjedt el a városban, hogy az egyik ellenzéki alpolgármester helyére pályázik.” 

Ez aztán a konkrétum! „forrásaink szerint beláthatta”! Ha tényleg akkora erők mozognak Ligeti érdekében, miért nem kérte Fajcsák Ligetitől, hogy fizesse ki munkáját a város? „Elterjedt a városban”, hogy Ligeti alpolgármester akar lenni. Mondjuk, ha Ligeti József simán szétverte az ellenzéket, akkor most félnénk Miskolczi László alpolgármester helyében. Egy biztos, Ligeti hasznosabb lenne, de ehhez még Szalay Ferencet is le kellene nyomnia. Egy költői kérdés ide kívánkozik: ha Ligeti a Fidesz embere, s már jól ki is fizették, ahogyan azt Tóth András állítja, a büdös francért csinálnának belőle még alpolgármester is? Hát már megvették. Vagy nem?! 

Mint mondta, szerinte Ligeti mindig is úgy állította be, mintha együtt léptek volna ki a Szolnoki Többségből, pedig ezt ő előbb tette meg. Azt is megerősítette Fajcsák Károly, hogy a Ligetivel kapcsolatos rendőrségi eljárás is kihatott döntésére, és még véletlenül sem kívánt úgy feltűnni, hogy vele bármilyen szinten együttműködik.

Nem, mint ha lenne jelentősége, de Fajcsák és Ligeti egyszerre, egy időben léptek ki, ezt bizonyítja az a dokumentum is, amelyen együtt, egy időben jelentették be kilépésüket a város jegyzőjének és a polgármesternek, majd másnap, 2020. március 18-án közösen tájékoztatták Györfi Mihály alpolgármestert – aki magát a frakciószövetség titkárának tartotta – elhatározásukról egy konferenciabeszélgetés keretében. 

„A Szekeres Évával kapcsolatos kérdésünkre úgy válaszolt, érzékenyen érintette a hír, hogy ő mennyi pénzt kaphat a momentumos helyi politikushoz képest.” 

Csak remélni tudom, hogy Fajcsák hovatartozását nem a pénz befolyásolja! Bár a fent kijelentés – amennyiben tényleg Fajcsáktól származik – megingat ebben a hitünkben. Ennek értelmében, ha van pénz maradok, ha nincs pénz megyek? Ez azért elég gáz, valljuk meg! Vagy netán maga Fajcsák Károly sem így gondolja ezt a kérdést, csak Tóth András költőinek nem nevezhető túlzása áll emögött?

„Fajcsák Károly megerősítette, egyelőre továbbra is független marad..” 

Ezek szerint nem kíván Fajcsák továbbra sem az úgynevezett „szolnoki ellenzékhez” tartozni.

„Lapunk megkereste Szekeres Évát is. Szerettük volna megkérdezni tőle hogyan viszonyul az ellenzékhez, hiszen azt tartják róla, hogy a Fidesz “megvásárolta”. Érdeklődtünk volna, hogy továbbra is marad-e a Szolnoki Többség – XXI. század frakcióban. Jelenleg ugyanis, ha valóban ellenzékinek mondja magát, akkor azzal a felállás 9-9 lenne a közgyűlésben.”

Ligetit miért nem kereste meg a lap? Miért hagyatkozik egy magára valamit adó újságíró olyan kijelentésekre, mint „többek szerint”,  „Szolnokon úgy tudják”, „szemtanúk szerint”, „forrásaink szerint”, „az terjedt el a városban” és hasonló, csak rágalmazásra, karaktergyilkosságra, lebegtetésre alkalmas kifejezésekre? Csak nem azért, mert az eredeti szándék a lejáratás, a mocskolás volt? Sehol semmi konkrétum! Nem lehet kétséges a szándék, közeleg a választás, mivel a magát városi „ellenzéknek” nevező, egyre csak zsugorodó (8, vagy 7, vagy 6 fős) társaság eredményekkel nem tud büszkélkedni, csak úgy tudja magára felhívni a figyelmet, hogy másokat rágalmaz, besároz. Amíg aljas emberek vannak, addig vannak olyanok is, akik csámcsognak a kamu híreszteléseken, ők így érzik jól magukat, ezzel fedik el lelki sivárságukat. Ez az írás nem nekik szól, hanem azoknak, akik nem restek elgondolkodni azon, amit olvasnak és tudnak különbséget tenni álom és valóság, rágalom és igazság között.

Valahogy így működik a Tóth András és Szotyori-Lázár Zoltán vezette ellenzéki hírgyártás. Kamutények, kamu következtetések, célzott gyalázkodás. Pont, mint 2019-ben, amikor életre kelt ez a Szolnoki Többségnek nevezett politikai förmedvény. Hataloméhségüket és pénzéhségüket pedig úgy próbálják szentesíteni, hogy sorra gyártják az álhíreket, a hazugságokat. 

Megosztás:

További hírek:

Akik nemet mondtak Szolnokra

Miből juthat pénz a pedagógusok béremelésére? Miből lehet finanszírozni az ukrajnai háború miatt brutálisan megemelkedő

All Rights Reserved © 2020